Fotografie

Op de foto’s die Poëziebus gebruikt op haar website, Facebook, Youtube, Instagram en Twitter rust copyright.  Als creatieve organisatie hechten wij buitengewoon veel belang aan de rechten van de creatieve professionals die met en voor ons werken. Daarom hanteren wij de volgende regels:
1) Foto’s die in opdracht van Poëziebus gemaakt zijn, dragen een watermerk. Dat is het logo van de bus met daarbij de naam van de fotograaf.
2) Foto’s mét watermerk mogen ook door derden vrij gedeeld en gebruikt worden, mits er geen aanpassingen aan gedaan worden.
3) Foto’s zónder watermerk zijn op aanvraag beschikbaar, ook in hoge resolutie. Je kunt daarvoor mailen naar info@poeziebus.nl. Voorwaarde voor het gebruik van deze foto’s is dat zowel Poëziebus als de fotograaf vermeld worden.
4) Uitzondering hierop vormen de portretfoto’s van 2018, die niet gewatermerkt zijn. Hiervoor geldt dat ze gedeeld en gebruikt mogen worden onder voorwaarde van naamsvermelding. Daarbij gebruik je de tekst “Look J. Boden voor Poëziebus”. Aanpassingen aan deze foto’s zijn niet toegestaan.
Wanneer wij constateren dat onze foto’s zonder toestemming en/of op niet-toegestane manieren gebruikt worden, dan zullen wij gepaste maatregelen nemen.

Video

Op de filmpjes die Poëziebus gebruikt op haar website, Youtube, Facebook, Instagram en Twitter rust copyright.  Als creatieve organisatie hechten wij buitengewoon veel belang aan de rechten van de creatieve professionals die met en voor ons werken. Daarom hanteren wij de volgende regels:
1) Poëziebus én de maker van het filmpje worden altijd vermeld in filmmateriaal dat in opdracht van Poëziebus gemaakt is.
2) Filmpjes van Poëziebus mogen ook door derden vrij gedeeld en gebruikt worden, mits er geen aanpassingen aan gedaan worden.
Het is nadrukkelijk niet toegestaan om beeldmateriaal van Poëziebus op wat voor manier dan ook te bewerken, monteren of aan te passen. Ook het herplaatsen van een filmpje op een ander kanaal is niet toegestaan.
Wanneer wij constateren dat onze videobeelden op niet-toegestane manieren gebruikt worden, zullen wij gepaste maatregelen nemen.